ΤΡΙΑΙΝΑ

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΤΡΙΑΙΝΑ

Ασχολείται με την εκμίσθωση ακινήτων και το εμπόριο υδραυλικών ειδών χονδρικώς.

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
ΤΗΣ 16.06.2022 ΜΕΙΩΣΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

 

ΤΡΙΑΙΝΑ ΑΕΒΕ
ΓΡΑΒΙΑΣ 19 -18545 ΠΕΙΡΑΙΑΣ

1. PLAN

2. DESIGN

1. DELIVERY

What we do

construction industry

Renovation Building

Pellentesque et accumsan sapien. Etiam sodalea convallis iaculis. Doneccoa tellus ante. Phasellus tempus nibh in nunc iaculis blandit.

Interior Design

Pellentesque et accumsan sapien. Etiam sodalea convallis iaculis. Doneccoa tellus ante. Phasellus tempus nibh in nunc iaculis blandit.

Material Engineering

Pellentesque et accumsan sapien. Etiam sodalea convallis iaculis. Doneccoa tellus ante. Phasellus tempus nibh in nunc iaculis blandit.